Przejdź do treści
Informacje publiczne

Udostępnienie informacji publicznej

kliknij aby przejść do formularzy

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

kliknij aby przejść do formularzy

Rejestracja zwierząt podlegających ochronie

Rejestracja zwierząt podlegających ochronie

kliknij aby przejść do formularzy

Wydawanie zaświadczeń o z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydawanie zaświadczeń o z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

kliknij aby przejść do formularzy

Wpisanie się do bazy danych systemu SKM wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną

Wpisanie się do bazy danych systemu SKM wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną

kliknij aby przejść do formularzy

Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

kliknij aby przejść do formularzy

Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

kliknij aby przejść do formularzy

Udział w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

Udział w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie wniosku w sprawie inicjacji konsultacji społecznych

Zgłoszenie wniosku w sprawie inicjacji konsultacji społecznych

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie petycji

Zgłoszenie petycji

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

kliknij aby przejść do formularzy

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

kliknij aby przejść do formularzy

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

kliknij aby przejść do formularzy

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich

kliknij aby przejść do formularzy

Wpisanie się do bazy danych systemu SKM

Wpisanie się do bazy danych systemu SKM

kliknij aby przejść do formularzy

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

kliknij aby przejść do formularzy

Wydanie opinii zespołu uzgodnienia w sprawach koordynacji położenia sieci uzbrojenia podziemnego

Wydanie opinii zespołu uzgodnienia w sprawach koordynacji położenia sieci uzbrojenia podziemnego

kliknij aby przejść do formularzy

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

kliknij aby przejść do formularzy

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

kliknij aby przejść do formularzy

Weryfikacja posiadania nieruchomości przez podmiot lub osobę

Weryfikacja posiadania nieruchomości przez podmiot lub osobę

kliknij aby przejść do formularzy